shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0560.912.396
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 2014
Begindatum:2 september 2014
Naam:Van Been, Enzo
Sinds 2 september 2014
Telefoonnummer:
0033 698 495870 Sinds 2 september 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fvanbeen@yahoo.frSinds 2 september 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Been ,  Enzo  Sinds 2 september 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 30 september 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 januari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2015
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 30 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug