shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0560.946.941
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 2014
Begindatum:21 augustus 2014
Naam:SEM CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2014
Adres van de zetel: Kwikstaartlaan 4 Stratenplan
9032 Gent
Sinds 21 augustus 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 augustus 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Eryilmaz ,  Tolga  Sinds 1 februari 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 4 februari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 september 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 september 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 september 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug