shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0561.832.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 2014
Begindatum:1 oktober 2014
Naam:Dewaegemaeker, Dimitry
Sinds 1 oktober 2014
Telefoonnummer:
0494 40 13 27 Sinds 1 oktober 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Dewaegemaeker ,  Dimitry  Sinds 1 oktober 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 2 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 2 oktober 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 oktober 2014
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2014
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug