shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0561.880.220
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 september 2014
Begindatum:11 september 2014
Naam:OR Aannemingen
Naam in het Nederlands, sinds 12 september 2023
Adres van de zetel: Droeshoutstraat 154
1745 Opwijk
Sinds 1 november 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ophalvens ,  Tom  Sinds 12 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 11 september 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 11 september 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 september 2014
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 september 2023
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 september 2023
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 september 2023
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 september 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.110 -  Slopen
Sinds 1 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug