shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0562.973.944
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 2014
Begindatum:18 september 2014
Naam:EXTRA-POWER
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 2014
Adres van de zetel: Industriepark Oost 27
8730 Beernem
Sinds 28 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0501.733.389   Sinds 2 september 2021
Bestuurder 0795.538.966   Sinds 1 juli 2023
Vaste vertegenwoordiger Soutaer ,  Jannes  (0501.733.389)   Sinds 2 september 2021
Vaste vertegenwoordiger Serru ,  Tineke  (0795.538.966)   Sinds 1 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 1 juli 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 juli 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juli 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 juli 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 1 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 25 september 2014
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 25 september 2014
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 25 september 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 15 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 september 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug