shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.684.123
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2014
Begindatum:2 oktober 2014
Naam:Culeva, Vladimir
Sinds 2 oktober 2014
Telefoonnummer:
0488990169 Sinds 6 november 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Culeva ,  Vladimir  Sinds 2 oktober 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 2 oktober 2014
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 2 oktober 2014
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 2 oktober 2014
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 2 oktober 2014
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 2 oktober 2014
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 2 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug