shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.868.324
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2014
Begindatum:1 oktober 2014
Naam:VATAN
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2014
Adres van de zetel: Hoekstraat 2   bus 45
1000 Brussel
Sinds 1 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 oktober 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Syuleyman ,  Yusuf  Sinds 12 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 september 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 16 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 16 september 2021
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 16 september 2021
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 16 september 2021
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 16 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  42.220 -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 21 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug