shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.995.414
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 november 2020
Begindatum:15 oktober 2014
Naam:De Swert, Jamie
Sinds 15 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Swert ,  Jamie  Sinds 15 oktober 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Papen ,  Sofie  Sinds 17 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 7 november 2014
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 7 november 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 november 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 november 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug