shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0564.745.777
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 september 2014
Begindatum:19 september 2014
Naam:Store Invest Projects
Naam in het Nederlands, sinds 19 september 2014
Adres van de zetel: Genattestraat 31 Stratenplan
3960 Bree
Sinds 1 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Jehoul ,  Brecht  Sinds 19 september 2014
Zaakvoerder (2) Jehoul ,  Erik  Sinds 1 april 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 augustus 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 16 januari 2015
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 juni 2019
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 15 juni 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 15 juni 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 oktober 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug