shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0566.947.974
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 2014
Begindatum:30 oktober 2014
Naam:W. RAMON
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 2014
Adres van de zetel: Grote Ieperbaan 23   bus A
8940 Wervik
Sinds 7 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ramon ,  Wouter  Sinds 7 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 4 mei 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 mei 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 29 augustus 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 24 februari 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 februari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 30 oktober 2014
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2015
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 30 oktober 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  33.120 -  Reparatie van machines
Sinds 29 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug