shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0567.560.361
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 oktober 2014
Begindatum:31 oktober 2014
Naam:SCHECK
Naam in het Nederlands, sinds 31 oktober 2014
Adres van de zetel: Kipdorp 21   bus C102
2000 Antwerpen
Sinds 12 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@scheck.artSinds 12 december 2023
Webadres:
www.scheck.art Sinds 12 december 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Scheck ,  Matthias  Sinds 12 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 31 oktober 2014
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 31 oktober 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 december 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug