shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0567.627.271
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2015
Begindatum:2 januari 2015
Naam:Deruyck, Brecht
Sinds 2 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Deruyck ,  Brecht  Sinds 2 januari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 18 januari 2016
 
Rijwielen
Sinds 2 januari 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 18 januari 2016
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 18 januari 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 juni 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 2 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 5 november 2014
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 18 januari 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 18 januari 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 18 januari 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 juni 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 november 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  30.920  -  Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
Sinds 2 januari 2015
Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 september 2020
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 september 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 september 2020
Btw 2008  46.211  -  Groothandel in granen en zaden
Sinds 1 september 2020
Btw 2008  46.212  -  Groothandel in veevoeders
Sinds 1 september 2020
Btw 2008  46.214  -  Groothandel in andere akkerbouwproducten
Sinds 1 september 2020
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug