shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0567.705.069
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 november 2014
Begindatum:7 november 2014
Naam:Totaalrenovatie VDA
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 2014
Adres van de zetel: Nieuwe Stationsstraat 89 Stratenplan
9160 Lokeren
Sinds 1 februari 2016

Doorgehaald adres sinds 26 juni 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 7 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van den Abbeele ,  Tim  Sinds 7 november 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 22 december 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 7 november 2014
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 november 2014
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 7 november 2014
BTW 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 7 november 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug