shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0567.871.553
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 november 2014
Begindatum:17 november 2014
Naam:A INTERIOR
Naam in het Nederlands, sinds 17 november 2014
Adres van de zetel: Hoge Hul 54
8000 Brugge
Sinds 27 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0873.368.006   Sinds 27 april 2022
Vaste vertegenwoordiger De Schuyter ,  Serge  (0873.368.006)   Sinds 27 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 december 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 16 december 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 februari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 december 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 16 december 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 november 2014
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 april 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 2 februari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 november 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug