shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0567.982.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2014
Begindatum:20 november 2014
Duur entiteit : 1 (in jaren)
Naam:DEVOLDER PEDRO
Naam in het Nederlands, sinds 20 november 2014
Afkorting: DEVOLDER PEDRO
Naam in het Nederlands, sinds 20 november 2014
Commerciële Naam:DEVOLDER PEDRO
Naam in het Nederlands, sinds 20 november 2014
Adres van de zetel: Rumbeeksegravier 139
8800 Roeselare
Sinds 20 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 8 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Devolder ,  Pedro  Sinds 20 november 2014
Zaakvoerder Devolder ,  Pedro  Sinds 20 november 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 15 mei 2018
Vrijstelling
Sinds 15 mei 2018
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 15 mei 2018
Vrijstelling
Sinds 15 mei 2018
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 15 mei 2018
Vrijstelling
Sinds 15 mei 2018
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug