shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0568.568.369
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 januari 2015
Begindatum:9 januari 2015
Naam:SUNTRONICS SOLAR
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2016
Adres van de zetel: 't Lindeke 17
8880 Ledegem
Sinds 9 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0817.181.844   Sinds 14 juli 2022
Bestuurder 0897.880.894   Sinds 14 juli 2022
Vaste vertegenwoordiger Verbeke ,  Hans  (0817.181.844)   Sinds 9 januari 2015
Vaste vertegenwoordiger Vansteenkiste ,  Louis  (0897.880.894)   Sinds 14 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 28 november 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 november 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 28 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 januari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 november 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 9 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug