shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0589.985.276
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 juli 2019
Begindatum:2 februari 2015
Naam:RECOBOUW
Naam in het Nederlands, sinds 2 februari 2015
Adres van de zetel: Oudenaardsesteenweg 275 Stratenplan
8581 Avelgem
Sinds 2 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bourdeaud'hui ,  Marc  Sinds 2 februari 2015
Zaakvoerder (2) Lammens ,  Wilfried  Sinds 2 februari 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) François ,  Yves  Sinds 3 juli 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 maart 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 12 maart 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 12 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 2 februari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 12 maart 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 maart 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 12 maart 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 februari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 januari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug