shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0589.998.045
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 2015
Begindatum:2 februari 2015
Naam:BATISOL BOUWTECHNIEKEN
Naam in het Nederlands, sinds 2 februari 2015
Adres van de zetel: Visbeekbaan 45 Stratenplan
2275 Lille
Sinds 2 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Geerts ,  Bart  Sinds 2 februari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2015
 
Ruwbouw
Sinds 12 februari 2015
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 12 februari 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 februari 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 12 februari 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 12 februari 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 februari 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 12 februari 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 12 februari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 februari 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 februari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 12 februari 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 12 februari 2015
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 12 februari 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 februari 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 12 februari 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 februari 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 februari 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 12 februari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 februari 2015
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 februari 2015
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 februari 2015
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 2 februari 2015
BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 februari 2015
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 2 februari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 16 februari 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 februari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug