shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0592.997.028
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 maart 2020
Begindatum:1 juli 2006
Naam:Daeninck, Patrick
Sinds 1 juli 2006
Telefoonnummer:
0495546214 Sinds 25 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
p.daeninck@gmail.comSinds 25 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Daeninck ,  Patrick  Sinds 1 juli 2006
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Caneghem ,  Kris  Sinds 3 maart 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug