shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0597.768.537
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2015
Begindatum:6 februari 2015
Naam:UITSTAPKLAAR
Naam in het Nederlands, sinds 8 maart 2017
Adres van de zetel: Colliemolenstraat(ONK) 29 Stratenplan
8840 Staden
Sinds 6 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Segers ,  Jelle  (0578.920.150)   Sinds 6 februari 2015
Zaakvoerder (2)0578.920.150   Sinds 6 februari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 maart 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 2 maart 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 maart 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 2 maart 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 februari 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 26 februari 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 26 februari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 oktober 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 februari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug