shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0597.950.659
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 februari 2015
Begindatum:13 februari 2015
Naam:TEC CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 13 februari 2015
Adres van de zetel: Adrien Bayetlaan 62 Stratenplan  bus 4
1020 Brussel
Sinds 16 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Tecu ,  Florin  Sinds 13 februari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 18 maart 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 18 maart 2015
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 18 maart 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 maart 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 18 maart 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 18 maart 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 18 maart 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 maart 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 18 maart 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 oktober 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 18 maart 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 18 maart 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 13 februari 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 februari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.995 -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 16 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 februari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug