shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0598.921.055
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 februari 2015
Begindatum:24 februari 2015
Naam:Degrande Solutions
Naam in het Nederlands, sinds 19 oktober 2022
Adres van de zetel: Abdijkaai(Kor) 13
8500 Kortrijk
Sinds 19 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Degrande ,  Meryn  Sinds 19 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 20 maart 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 maart 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 20 maart 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 20 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 20 maart 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 maart 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 maart 2015
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 20 maart 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 24 februari 2015
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 24 februari 2015
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 24 februari 2015
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 24 februari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug