shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0599.840.278
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 2015
Begindatum:3 maart 2015
Naam:BOEKHOUDKANTOOR MEERSMAN CONSULTING & PARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 3 maart 2015
Afkorting: BMPC
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2015
Adres van de zetel: Jules Bilmeyerstraat 32
2600 Antwerpen
Sinds 28 februari 2024
Telefoonnummer:
032986905 Sinds 3 maart 2015(1)
Faxnummer:
033456447 Sinds 3 maart 2015(1)
E-mail:
info@meersmanconsulting.beSinds 3 maart 2015(1)
Webadres:
www.meersmanconsulting.be Sinds 3 maart 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0880.919.455   Sinds 12 december 2019
Vaste vertegenwoordiger Meersman ,  Kurt  (0880.919.455)   Sinds 3 maart 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 3 maart 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 30 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug