shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0599.871.259
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 2015
Begindatum:3 maart 2015
Naam:ENERGIE & WARMTETECHNIEK
Naam in het Nederlands, sinds 3 maart 2015
Adres van de zetel: Roshoevendijk 7
2440 Geel
Sinds 3 maart 2015
Telefoonnummer:
0477/930803 Sinds 3 maart 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@energie-warmtetechniek.beSinds 3 maart 2015(1)
Webadres:
www.energie-warmtetechniek.be Sinds 3 maart 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 3 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Van Mechelen ,  Stijn  Sinds 3 maart 2015
Zaakvoerder (3) Van Mechelen ,  Wim  Sinds 3 maart 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 12 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 4 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 maart 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 4 maart 2015
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 4 maart 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug