shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0600.884.910
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 maart 2015
Begindatum:11 maart 2015
Naam:SERIS Event Security
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2020
Adres van de zetel: Telecomlaan 8
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 28 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0760.685.678   Sinds 1 juli 2021
Bestuurder TEMPEREAU ,  GUY  Sinds 30 juni 2020
Vaste vertegenwoordiger Segaert ,  Christophe  (0760.685.678)   Sinds 1 juli 2021
Gedelegeerd bestuurder 0760.685.678   Sinds 1 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 juli 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

0555.692.511 (DMG GROUP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug