shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0604.968.511
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 2015
Begindatum:13 maart 2015
Naam:RADAR RISK
Naam in het Nederlands, sinds 13 maart 2015
Adres van de zetel: Jan Schoonjansstraat 1
2800 Mechelen
Sinds 10 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0502.333.504   Sinds 13 maart 2015
Bestuurder Van der Staey ,  Ils  Sinds 9 november 2022
Vaste vertegenwoordiger Van der Staey ,  Francis  (0502.333.504)   Sinds 13 maart 2015
Gedelegeerd bestuurder 0502.333.504   Sinds 13 maart 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 17 maart 2015
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 17 maart 2015
Btw 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 17 maart 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug