shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0627.998.982
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 april 2015
Begindatum:8 april 2015
Naam:FLEXCREDIT
Naam in het Nederlands, sinds 8 april 2015
Adres van de zetel: Filip Williotstraat 9
2600 Antwerpen
Sinds 8 april 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@flexcredit.beSinds 20 mei 2019
Webadres:
www.flexcredit.be Sinds 20 mei 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Backer ,  Joeri  Sinds 20 mei 2019
Bestuurder Missorten ,  Arnaud  Sinds 20 mei 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur De Backer ,  Joeri  Sinds 20 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 28 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 8 april 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 4 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 april 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug