shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0628.755.879
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 april 2015
Begindatum:21 april 2015
Naam:SANITELEC
Naam in het Nederlands, sinds 21 april 2015
Adres van de zetel: Rooiboslaan 102 Stratenplan  bus 8
2610 Antwerpen
Sinds 1 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 april 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder El Hichou ,  Omar  Sinds 1 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 januari 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 mei 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 april 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 januari 2021
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 april 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug