shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0629.893.254
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2015
Begindatum:6 mei 2015
Naam:PLACES
Naam in het Nederlands, sinds 6 mei 2020
Adres van de zetel: Simon De Heuvellaan 6 Stratenplan
2110 Wijnegem
Sinds 11 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Boschmans ,  Julie  Sinds 6 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 6 mei 2015
BTW 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 6 mei 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug