shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0629.897.709
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2015
Begindatum:8 mei 2015
Naam:ATZ REBUILD
Naam in het Nederlands, sinds 7 mei 2015
Adres van de zetel: Zangersbos 32
8211 Zedelgem
Sinds 1 mei 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 mei 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger De Carne ,  Giovanni  (0479.804.659)   Sinds 1 augustus 2016
Zaakvoerder (2)0479.804.659   Sinds 1 augustus 2016
Zaakvoerder (2) Kerckenaere ,  Kristof  Sinds 23 maart 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 mei 2015
 
Ruwbouw
Sinds 30 juni 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 30 juni 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 juni 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 30 juni 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 juni 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 mei 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 mei 2015
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 8 mei 2015
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 8 mei 2015
Btw 2008  51.210  -  Goederenvervoer door de lucht
Sinds 18 april 2017
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 18 april 2017
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 18 april 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 19 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 mei 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug