shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0629.954.127
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 mei 2015
Begindatum:11 mei 2015
Naam:P2Pro
Naam in het Nederlands, sinds 11 mei 2015
Adres van de zetel: Hoevestraat 7 Stratenplan
2330 Merksplas
Sinds 11 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 mei 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger CORTEN ,  FRANCISCUS  (0629.828.027)   Sinds 16 mei 2017
Vaste vertegenwoordiger Lanslots ,  Eric  (0882.983.080)   Sinds 16 mei 2017
Zaakvoerder (2)0629.828.027   Sinds 16 mei 2017
Zaakvoerder (2)0882.983.080   Sinds 16 mei 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 11 mei 2015
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 11 mei 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 mei 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug