shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0630.681.429
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 mei 2015
Begindatum:19 mei 2015
Naam:AMJA KETERS
Naam in het Nederlands, sinds 19 mei 2015
Afkorting: AMJAK
Naam in het Nederlands, sinds 19 mei 2015
Adres van de zetel: Klemskerkestraat 36
8450 Bredene
Sinds 1 mei 2019
Telefoonnummer:
0499295236 Sinds 19 mei 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@amjak.beSinds 19 mei 2015(1)
Webadres:
www.amjak.be Sinds 19 mei 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Keters ,  Niko  Sinds 23 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 19 mei 2015
Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 19 mei 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 mei 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug