shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0630.890.176
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 mei 2015
Begindatum:28 mei 2015
Naam:ART BOUW & DESIGN
Naam in het Nederlands, sinds 20 mei 2015
Afkorting: ABD
Naam in het Nederlands, sinds 20 mei 2015
Adres van de zetel: Ninoofsesteenweg 619
1701 Dilbeek
Sinds 20 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 mei 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tiution ,  Nicolae  Sinds 20 mei 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 juni 2015
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 2 juni 2015
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 2 juni 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug