shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0631.829.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2015
Begindatum:4 juni 2015
Naam:ROM-Renovation Logistics & Equipments
Naam in het Nederlands, sinds 4 juni 2015
Afkorting: ROM-RLE
Naam in het Nederlands, sinds 4 juni 2015
Adres van de zetel: Roeselarestraat 243 Stratenplan
8560 Wevelgem
Sinds 22 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Tack ,  Corniel  (0898.233.064)   Sinds 26 mei 2021
Zaakvoerder 0898.233.064   Sinds 26 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 augustus 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 20 augustus 2018
Btw 2008  77.120  -  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 20 augustus 2018
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 augustus 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.992 -  Gevelreiniging
Sinds 20 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 mei 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug