shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0631.958.760
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2015
Begindatum:11 juni 2015
Naam:A9 CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 31 oktober 2017
Adres van de zetel: Vestingstraat 44 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 19 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) König ,  Chaim  Sinds 11 juni 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 13 december 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 13 december 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 13 december 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 december 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 december 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 13 december 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 13 december 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 13 december 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 december 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  38.222  -  Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
Sinds 11 juni 2015
BTW 2008  38.212  -  Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
Sinds 11 juni 2015
BTW 2008  38.221  -  Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
Sinds 11 juni 2015
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 31 oktober 2017
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 31 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 juni 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug