shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0631.979.447
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juni 2015
Begindatum:12 juni 2015
Naam:VANNESTE
Naam in het Nederlands, sinds 12 juni 2015
Adres van de zetel: Pathoekeweg 20
8000 Brugge
Sinds 12 juni 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanneste ,  Axel  Sinds 1 januari 2021
Vaste vertegenwoordiger Vanneste ,  Dirk  (0466.390.054)   Sinds 12 juni 2015
Zaakvoerder (1)0466.390.054   Sinds 12 juni 2015
Zaakvoerder (1) Maene ,  Chantal  Sinds 1 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 juli 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 juli 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 juli 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 juli 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 juli 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 mei 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug