shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0632.504.633
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juni 2015
Begindatum:16 juni 2015
Naam:OCENEGA
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 2016
Adres van de zetel: Evergemsesteenweg 52 Stratenplan
9032 Gent
Sinds 8 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 8 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Sali ,  Gyurhan  Sinds 29 januari 2016
Zaakvoerder Shukri ,  Gyokhan  Sinds 20 juni 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 29 januari 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 29 januari 2016
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 29 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug