shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0632.690.319
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juni 2015
Begindatum:8 juni 2015
Naam:ADJ - Technics
Naam in het Nederlands, sinds 15 juni 2016
Adres van de zetel: Oostmolenstraat 24
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 8 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder De Jaeger ,  Arnold  Sinds 15 juni 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 11 oktober 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 11 oktober 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 oktober 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 11 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 11 oktober 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 11 oktober 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 oktober 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2016
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug