shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0632.906.588
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2015
Begindatum:30 juni 2015
Naam:RenoBouw
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2015
Adres van de zetel: Ginstdreef 32 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 30 juni 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 30 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Rachev ,  Racho  Sinds 30 juni 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2015
 
Ruwbouw
Sinds 2 juli 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug