shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0633.712.678
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 december 2022
Begindatum:9 juli 2015
Naam:DAKAMBACHT
Naam in het Nederlands, sinds 9 juli 2015
Adres van de zetel: Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Sinds 12 november 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Franssens ,  Nick  Sinds 9 juli 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Mattheessens ,  Pieter  Sinds 22 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 juli 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 14 juli 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 juli 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 14 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 augustus 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 juli 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 juli 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 14 juli 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 14 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 3 augustus 2015
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 3 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug