shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0633.989.723
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juli 2015
Begindatum:1 juli 2015
Naam:Brems, Quincy
Sinds 1 juli 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Brems ,  Quincy  Sinds 1 juli 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juli 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 6 juli 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 6 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 juli 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 17 juni 2016
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 17 juni 2016
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 17 juni 2016
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug