shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0634.647.343
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juli 2015
Begindatum:23 juli 2015
Naam:A.J. BOUWEN
Naam in het Nederlands, sinds 23 juli 2015
Adres van de zetel: Venneborglaan 22 Stratenplan  bus 2
2100 Antwerpen
Sinds 23 juli 2015

Doorgehaald adres sinds 9 februari 2017(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 23 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder POLYAK ,  ROLAND  Sinds 23 juli 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug