shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0634.654.073
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 februari 2021
Begindatum:28 juli 2015
Naam:MT BOUW CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2015
Afkorting: /
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2015
Commerciële Naam:/
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2015
Adres van de zetel: Sinte Annalaan 114 Stratenplan
9300 Aalst
Sinds 27 juli 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Taslidere ,  Fatma  Sinds 18 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Coppens ,  Albert  Sinds 1 februari 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2015
 
Ruwbouw
Sinds 5 augustus 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 5 augustus 2015
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 augustus 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 augustus 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 augustus 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 augustus 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 augustus 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 mei 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 augustus 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 augustus 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 5 augustus 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 augustus 2015
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 augustus 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 augustus 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 augustus 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 augustus 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 augustus 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug