shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0634.767.703
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 augustus 2015
Begindatum:28 juli 2015
Naam:Vandermeulen, Gert
Sinds 28 juli 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vandermeulen ,  Gert  Sinds 28 juli 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 juli 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 31 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 28 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 juli 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 juli 2015
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 28 juli 2015
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 28 juli 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug