shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0635.530.835
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 2015
Begindatum:13 augustus 2015
Naam:DVC Construct
Naam in het Nederlands, sinds 13 augustus 2015
Adres van de zetel: Wantestraat 3 Stratenplan
8755 Ruiselede
Sinds 13 augustus 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vatca ,  Radu  Sinds 13 augustus 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 13 augustus 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 augustus 2015
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 13 augustus 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 augustus 2015
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 13 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug