shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0635.815.105
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 augustus 2015
Begindatum:27 augustus 2015
Naam:Torrinto
Naam in het Nederlands, sinds 27 augustus 2015
Adres van de zetel: Waterstraat 172 Stratenplan
9040 Gent
Sinds 10 februari 2017

Doorgehaald adres sinds 4 september 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 27 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bilal ,  Yenal  Sinds 10 februari 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2017
 
Ruwbouw
Sinds 28 februari 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 28 februari 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 28 februari 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 28 februari 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 28 februari 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 28 februari 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 28 februari 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 28 februari 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 februari 2017
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 10 februari 2017
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 10 februari 2017
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 10 februari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 februari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug