shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0636.911.007
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2015
Begindatum:1 oktober 2015
Naam:Godderis, Karel
Sinds 1 oktober 2015
Telefoonnummer:
0495/77.75.35 Sinds 1 oktober 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
godderis.bruneel@hotmail.comSinds 1 oktober 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Godderis ,  Karel  Sinds 1 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 september 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug