shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0636.970.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 september 2015
Begindatum:11 september 2015
Naam:FIBO CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 27 augustus 2015
Adres van de zetel: Waregemsestraat (Nok) 17 Stratenplan
9771 Kruisem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0817.139.381   Sinds 28 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Maes ,  Filip  (0817.139.381)   Sinds 28 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 28 september 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 september 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 28 september 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 september 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 augustus 2015
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 27 augustus 2015
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 augustus 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 september 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug