shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0637.734.121
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 maart 2021
Begindatum:14 september 2015
Naam:PZ Solutions
Naam in het Nederlands, sinds 14 september 2015
Adres van de zetel: Paalsteenstraat 4   bus 5
3500 Hasselt
Sinds 22 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Zafiropoulos ,  Pashalis  Sinds 1 november 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Roox ,  Ilse  Sinds 11 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 30 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 14 september 2015
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 14 september 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 september 2015
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 14 september 2015
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 14 september 2015
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 14 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 september 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug