shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0637.749.363
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 september 2015
Begindatum:14 september 2015
Naam:DESMET FRANS
Naam in het Nederlands, sinds 14 september 2015
Adres van de zetel: Hoog Einde 72
8860 Lendelede
Sinds 14 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 14 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Desmet ,  Frans  Sinds 14 september 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 30 september 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 september 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 september 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 30 september 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 september 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 september 2015
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 15 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug